tisdag 12 mars 2013

Tunnelbanan till Nacka 3

Idag redovisar DN de första resultaten från SL:s förstudie om tunnelbana till Nacka. Man konstaterar att en tunnelbana till Nacka ska dras via Södermalm om den ska locka många resenärer. Det sämsta alternativet vore att dra tunnelbanan från Kungsträdgården under Djurgården och i en tunnel under strömmen mot Kvarnholmen/Finnboda och vidare mot Nacka centrum. Det alternativet skulle locka betydligt färre resenärer än de andra alternativen. En sträckning via Slussen skulle attrahera flest resenärer från Nacka in mot Kungsträdgården.
SL:s olika alternativ enligt DN. DN grafik.1. Bergtunnel under Djurgården. 2. Sänktunnel via Södermalm och Hammarby Sjöstad. 3. Sänktunnel i östlig sträckning. Kombinerad motorväg och t-bana. 4. Sänktunnel med station vid Slussen. 5. Sänktunnel eller bergtunnel via Henriksdal. 6. Bergtunnel under Skeppsholmen.
Det kommer inte som någon överraskning. Redan vid mitten av 1990-talet, när jag deltog i utredningar om en eventuell tunnelbana till Nacka, prövades alternativ via Djurgården, som dock avfördes på grund av för få trafikanter, medan alternativ via Slussen skulle få flest trafikanter.
Sommaren 2011 föreslog konsultföretaget Sweco att tunnelbanan till Nacka skulle samordnas med Österleden i en gemensam sänktunnel, vilket jag då skrev om här. Fördelen skulle vara att kostnaderna skulle kunna minskas väsentligt. Ska man bygga tunnelbana, som är ett kapacitetsstarkt färdmedel, ska man sträva efter att få så många trafikanter som möjligt, inte att hålla nere investeringskostnaderna. För ett år sedan, i mars 2012, träffades en principöverenskommelse om att bygga tunnelbanan till Nacka, läs här. I september 2012 föreslog de fyra allianspartiernas ledare tunnelbana via Djurgården till Nacka samordnat med Österleden i tunnel, uppenbarligen påverkade av lobbyisterna från Sweco, läs här. Frågan är varför de fyra partiledarna tog ställning till vilket alternativ för tunnelbanan till Nacka, som borde väljas.
Det är intressant att provborrningar under Strömmen enligt DN visar att det går att lägga tunnelbanan i bergtunnel djupt nere under Strömmens botten, vilket är väsentligt billigare än sänktunnel. Problemet är att en station under östra Södermalm hamnar 85–100 meter under markytan – dubbelt så djupt som dagens djupaste stationer. Så djupa stationer finns dock i andra städer med tunnelbana.
Att knyta ihop någon av den gröna linjens grenar med den framtida tunnelbanan till Nacka, som jag har föreslagit på denna blogg, skulle enligt SL–utredningen ge ännu fler resenärer på den blå linjen. I stället skulle antalet resenärer på den gröna linjen in mot Slussen minska och ge utrymme för ökat bostadsbyggande i Söderort. Det är alltid trevligt att få rätt.

2 kommentarer:

  1. Nr 3 och nr 4 är de sämsta alternativet för oss som bor i Sofia. Vi skulle fortfarande bli utan tunnelbana :(

    SvaraRadera